Heta Arbeten

Heta Arbeten® kan handla om allt från svetsning, skärning eller arbeten med snabbroterande verktyg till takarbeten, borttagning av målarfärg, varm hästskoning eller ogräsbränning.

Heta Arbeten® utförs i team om tre roller, brandvakt, hetarbetare och tillståndsansvarig. För att utföra Heta Arbeten®, vara brandvakt eller ge tillstånd krävs ett giltigt certifikat. Utbildning, riskbedömning och 14 säkerhetsregler hjälper dig att göra rätt och undvika brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att alla i teamet ska ha rätt kunskap och vara certifierade.

Våra instruktörer har genomgått en instruktörsutbildning för Heta Arbeten®och är godkända av Brandskyddsföreningen Sverige. Instruktörerna är erfarna brandmän som själva kan redogöra för olika inträffade typfall.

Kursinnehåll

  • Ansvar
  • Risker
  • Säkerhetsregler
  • Kontrollblankett
  • Släckutrustning
  • Brandskyddsorganisation
  • Brandfarliga varor
  • Tätskiktsarbete
  • Praktik

Platsbunden kurs är på 7 timmar exkl. lunch.
För- och eftermiddagsfika ingår samt lunch.
Pris per deltagare: 3.000 kr exkl. moms.

Distansutbildning är på ca 5,5 timmar och kostar 2.650 kr exklusive moms.
Den praktiska delen blir deltagaren inbjuden till vid ett senare uppsamlingstillfälle, via mejl.
 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som utför och är brandskyddsansvarig för Heta Arbeten, det vill säga den som gör arbetet och den som köper tjänsten.

Kursmål

Att bli medveten om de risker som finns. Att veta vilket ansvar du har. Att få in rutin på de regler som du som hetarbetare har, arbetsmetoder. Men också veta konsekvenserna vid tillbud.

Utbildningen ger ett certifikat som gäller under en 5-årsperiod. Certifikatet gäller i Norden.


Var noga med att ange deltagarens korrekta mobilnummer samt mejladress vid anmälan då deltagaren under kurstillfället kommer att få en länk för att kunna genomföra provet för certifieringen.


Vid distansutbildning ska varje deltagare ha tillgång till egen dator med internetuppkoppling samt hörlurar med ljud och mikrofon.

Kommande tillfällen i

Jönköping

Axamo Lektionssalen, Övningsfältet
2021-12-08 - 08:00 - 16:00
3 platser kvar

Vetlanda

Lilla Nygatan 4
2021-12-09 - 08:00 - 16:00
2 platser kvar

Gislaved

Lektionssalen, Räddningstjänsten
2021-12-09 - 08:30 - 16:00
6 platser kvar

Tranås

Lektionssalen, Räddningstjänsten
2022-01-14 - 08:00 - 16:00
15 platser kvar

Värnamo

Lundbyvägen 1
2022-02-14 - 08:00 - 16:00
10 platser kvar
Lundbyvägen 1
2022-05-24 - 08:00 - 16:00
18 platser kvar