Anläggningsskötare automatiskt brandlarm

Kursen vänder sig i första hand till den anläggningsskötare som arbetar och hanterar automatiska brandlarm.
Kursen pågår mellan kl.08-16, det ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Kursinnehåll

Teori samt genomgång av olika sorters brandlarm.

•Brandlarm, kontrolljournal

•Detekteringsprinciper

•Anläggningstyper

•Vad säger försäkringsbolagen

•Åtgärder vid larm, frånkoppling av sektioner

•Undvik onödiga larm

•Checklista för anläggningsskötare

•Larmorganisation

•Praktik

Målgrupp

Fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets automatiska brandlarmanläggning. Lämplig även för verksamhetsledare, arbetsledare och företagsledare som har det formella brandskyddsansvaret att gå denna utbildning. Inga förkunskaper krävs.

Kursmål

Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötare till automatiska brandlarm ingående kännedom om brandlarmanläggningens funktion, skötsel och handhavande.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris: 3 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Jönköping

Utbildningshuset, Räddningstjänsten
2022-04-28 08:00 - 16:00
12 platser kvar
3 100 kr exkl. moms