SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

I ”Lagen om skydd mot olyckor” ställs krav på att ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, ska bedrivas. SBA gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget. SBA innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.


Kursinnehåll

En av de viktigaste delarna i det systematiska brandskyddsarbetet är att ha ett system för egenkontrollen. Det innebär att det behöver finnas personer på plats i verksamheten som kan förstå och kontrollera brandskyddet. Trygghet skapas först när det inbyggda brandskyddet kontrolleras systematiskt och löpande.
Den här utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur det praktiska arbetet kan genomföras.
Innehåll
• Introduktion
• Brandkunskap och riskhantering
• Byggnadstekniskt brandskydd
• Egenkontroll inklusive praktiskt avsnitt

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är de personer inom en organisation som har till uppgift att förstå och kontrollera brandskyddet.

Kursmål

Syftet med utbildningen är att lära sig hur man kan identifiera och åtgärda brandrisker samt hur man utför kontroller av brandskyddet. Syftet är också att man som brandskyddskontrollant har en förståelse för hur man kan arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet.
Målet är att efter genomförd utbildning kunna arbeta som brandskyddskontrollanter på sin arbetsplats.

Pris: 1 700 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Jönköping

Utbildningshuset, Räddningstjänsten
2022-03-29 13:00 - 16:30
14 platser kvar
1 700 kr exkl. moms