Föreståndare brandfarlig vara, mindre omfatting

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

    

Kursinnehåll

  • Definitioner av brandfarlig vara
  • Brandfarliga varors egenskaper
  • Lagen och förordningen om brandfarliga varor
  • Sprängämnesinspektionens och MSB:s föreskrifter
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
  • Riskutredning
  • Tillsyn och kontrollrutiner
  • Föreståndarens roll

I kurspriset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Vid distansutbildning
Deltagaren får via mejl, ca 1 vecka innan tillfället, en inbjudan med en länk. Utbildningen sker via zoom. Deltagaren behöver tillgång till egen dator, internet, headset/ljud och mikrofon.
Meddela om deltagarens kurslitteratur ska skickas till annan adress än företagets.

Målgrupp

Du som ska bli eller redan är föreståndare för hantering av brandfarliga varor i mindre omfattning. Exempel på verksamheter där omfattningen ofta är mindre är skolor, butiker, laboratorier, vårdcentraler, bilverkstäder m.fl.

Kursmål

Efter avslutad utbildning ska deltagaren erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, vad som utgör brandfarliga varor, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, riskutredningens innehåll samt sin roll i organisationen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.  

Pris per deltagare: 3 250 kr + moms.

Det finns inga kommande kurstillfällen