Våra kurser

Heta Arbeten® kan handla om allt från svetsning, skärning eller arbeten med snabbroterande verktyg till takarbeten, borttagning av målarfärg, varm hästskoning eller ogräsbränning.

Heta Arbeten® utförs i team om tre roller, brandvakt, hetarbetare och tillståndsansvarig. För att utföra Heta Arbeten®, vara brandvakt eller ge tillstånd krävs ett giltigt certifikat. Utbildning, riskbedömning och 14 säkerhetsregler hjälper dig att göra rätt och undvika brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att alla i teamet ska ha rätt kunskap och vara certifierade.

Våra instruktörer har genomgått en instruktörsutbildning för Heta Arbeten®och är godkända av Brandskyddsföreningen Sverige. Instruktörerna är erfarna brandmän som själva kan redogöra för olika inträffade typfall.

Nästa tillfälle
2021-12-08 08:00
Jönköping

Kursen vänder sig i första hand till den anläggningsskötare som arbetar och hanterar automatiska brandlarm.
Kursen pågår mellan kl.08-16, det ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Nästa tillfälle
2022-02-03 08:00
Jönköping

I ”Lagen om skydd mot olyckor” ställs krav på att ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, ska bedrivas. SBA gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget. SBA innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.


Nästa tillfälle
2022-03-29 13:00
Jönköping